SlovenskýEnglish

Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení strategického dokumentu - Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja - Okresný úrad Prešov - odbor starostlivosti o ŽP

 30.07.2015