SlovenskýEnglish

VZN č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce

 01.10.2019