SlovenskýEnglish

VZN č. 3/2017, ktorým sa ruší VZN č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce

 03.07.2017