SlovenskýEnglish

VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú poplatky za užívanie majetku obce a výpočet nájomného v nebytových priestoroch vo vlastníctve obce

 14.06.2019