Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 129)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2022 ochranná sieť Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Luxsol s.r.o.
317.90 €
1/2022 Odbery a analýzy pitných a surových vôd na rok 2022 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VaK SERVIS s.r.o.
0 €
13/2021 Vytýčenie poruchy na vodovodnej sieti na vodovode vo vlastníctve obcena ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0 €
12/2021 Pretlak na stavbe – Oprava jestvujúcich vodovodných radov na ulici Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: STOF s. r. o.
0 €
11/2021 Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Trebuňa
0 €
10/2021 Verejné obstarávanie na stavby: Prestavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TODO s.r.o.
600 €
9/2021 Dodávka stavebného materiálu v rozsahu a cene podľa cenovej ponuky zo dňa 06.10.2021 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
1 788.10 €
8/2021 Výkopové práce na plynovode - ul. Južná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dalibor Bača
775 €
7/2021 Dodávka pitnej vody , vrátane dopravy po obci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0 €
6/2021 Práce v rozsahu a cene podľa CP zo dňa 03.06.2021 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.
5 864.63 €
5/2021 Znalecký posudok na parcely KNC 1021/6, 1022/3, 1022/4 a 1021/8 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Trebuňa
0 €
4/2021 Výkopové práce na vodovode - ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dalibor Bača
500 €
3/2021 Periodická prehliadka IVECO Daily Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: AUTO - IMPEX spol. s r.o.
578 €
2/2021 Realizácia verejného obstarávania - stavebné práce projektu"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Matiašovce" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: PhDr. Andrea Kmecová
1 000 €
1/2021 Odbery a analýzy pitných a surových vôd na rok 2021 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VaK SERVIS s.r.o.
0 €
21/2020 Realizácia verejného obstarávania - stavba - Kompostáreň v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: ULTIMA INVEST, s. r. o.
2 400 €
20/2020 Realizácia verejného obstarávania - stavebný dozor - Hnedá zberné nádoby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: PhDr. Andrea Kmecová
100 €
19/2020 Realizácia verejného obstarávania - projektový manažment Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: PhDr. Andrea Kmecová
100 €
18/2020 Realizácia verejného obstarávania - stavebný dozor - Kompostáreň v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: PhDr. Andrea Kmecová
100 €
17/2020 Verejné obstarávanie - kompostáreň v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ultima Ratio s.r.o.
1 400 €
Generované portálom Uradne.sk