Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 138)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11/2022 Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Nemocnica Poprad, a.s.
180 €
10/2022 Rekonštrukcia obecnej studne - práce a dodávka stavebného materiálu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
6 057.04 €
9/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Radoslav Kalafut
1 200 €
8/2022 Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Trebuňa
250 €
7/2022 Stavebný dozor - Rekonštrukcia vodovodu na ulici Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ateliér ASKO, s.r.o.
100 €
6/2022 Vypracovanie zmien a doplnení k záverečnej časti k územnému plánu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL
140 €
5/2022 stavebné práce v MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Filip Babiak F-mal
10 000 €
4/2022 Otváranie dverí, výmena a montáž zámku Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: ZIBUKO s. r. o.
0 €
3/2022 vybrúsenie, umytie starého náteru a nový náter strechy na budove ZŠ, snehové zábrany, prenájom plošiny, oprava bleskozvodu, oplechovanie otvorov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Gorlický ml.
0 €
2/2022 ochranná sieť Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Luxsol s.r.o.
317.90 €
1/2022 Odbery a analýzy pitných a surových vôd na rok 2022 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VaK SERVIS s.r.o.
0 €
13/2021 Vytýčenie poruchy na vodovodnej sieti na vodovode vo vlastníctve obcena ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0 €
12/2021 Pretlak na stavbe – Oprava jestvujúcich vodovodných radov na ulici Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: STOF s. r. o.
0 €
11/2021 Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Trebuňa
0 €
10/2021 Verejné obstarávanie na stavby: Prestavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TODO s.r.o.
600 €
9/2021 Dodávka stavebného materiálu v rozsahu a cene podľa cenovej ponuky zo dňa 06.10.2021 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
1 788.10 €
8/2021 Výkopové práce na plynovode - ul. Južná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dalibor Bača
775 €
7/2021 Dodávka pitnej vody , vrátane dopravy po obci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0 €
6/2021 Práce v rozsahu a cene podľa CP zo dňa 03.06.2021 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.
5 864.63 €
5/2021 Znalecký posudok na parcely KNC 1021/6, 1022/3, 1022/4 a 1021/8 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Trebuňa
0 €
Generované portálom Uradne.sk