SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.matiasovce.sk spravuje Obec Matiašovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Matiašovce

Adresa:

Obecný úrad Matiašovce
Hlavná 74/43
059 04  Matiašovce

IČO: 00 326 399
DIČ: 2020697217
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK92 0200 0000 0000 2932 5562
Kód obce: 523712 

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Kežmarok 
Región: Zamagurie
Počet obyvateľov: 828
Rozloha: 1750 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1326

Funkcia Meno Kontakt
Starosta obce Mgr. Marián Štefaňák 0911 89 00 47
starosta@matiasovce.sk
Ekonómka obce Mgr. Mária Rušinová 0911 89 00 46
matiasovce@matiasovce.sk
Mzdová ekonómka obce Mária Obroktová 0911 89 00 54
podatelna@matiasovce.sk
Administratívna pracovníčka obce Bc. Mária Čarnogurská

0911 89 00 45
info@matiasovce.sk

Hlavný kontrolór obce

PaedDr. Ján Tulušák kontrolor@matiasovce.sk
Údržbár Ján Rušin 0911 80 98 78
Riaditeľka Materskej školy Bc. Karina Graindová 0911 89 00 92
materskaskola@matiasovce.sk
Riaditeľka Základnej školy PaedDr. Elena Galovičová 0911 89 00 87
zakladnaskola@matiasovce.sk
Vedúca obecnej knižnice Bc. Monika Kuchtová kniznica@matiasovce.sk
Spoločný stavebný úrad Spišská Stará Ves Ing. Dávid Furcoň

0948 73 55 49 

david.furcon@spisskastaraves.sk

 

Úradné hodiny

Deň Pracovná doba
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Kompetencie:
Obec Matiašovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk