SlovenskýEnglish

VZN č. 2/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce

 22.06.2020