SlovenskýEnglish

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti v obci Matiašovce pre voľby do orgánov samosprávy obci 15.11.2014

 10.09.2014