Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Obecná knižnica

Oznam

Obecná knižnica je zrekonštruovaná a presťahovaná z priestorov na prízemí budovy Obecného úradu do bývalej kancelárie starostu obce resp. do pôvodných priestorov na poschodí.

Verejnosti je v letnom čase prístupná každý stredu a piatok v čase od 15,30 hod. do 17,30 hod.

Verejnosti je v zimnom čase prístupná každý stredu a piatok v čase od 14,30 hod. do 16,30 hod.

Zmena času otvorenia obecnej knižnice medzi letným a zimným časom je prispôsobená zmene sv. omší v kostole sv. Petra a Pavla.

V knižnici je možné pripojiť vlastný notebook na internet alebo používať internet na šiestich počítačoch zakúpených pre knižnicu.

V knižnici prebehla inventarizácia knižničného fondu a pre čitateľov je k dispozícii viac ako 3600 kníh z rôznych žánrov.

V roku 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 bolo do knižnice v rámci dotácií z Ministerstva kultúry zakúpených niekoľko nových kníh v sume vyše 3300 €.

V roku 2018 bolo do knižnice zakúpených 115 kníh v sume 1063,25 €, pričom 1000 € bolo získaných na základe finančných prostriedkov od Fondu na podporu umenia a 63,25 € predstavuje spoluúčasť obce v tomto projekte. Z celkového počtu 115 kníh patrí do beletrie 32 kníh, 22 kníh je náučných pre dospelých, 34 kníh je pre mládež a 27 kníh je náučných pre mládež.

Okrem kníh zakúpených z projektu "Svet kníh - svet poznania" obec Matiašovce zakúpila ešte 13 kníh od Podtatranskej knižnice v sume takmer 100 €.

Zodpovednou vedúcou je pani Bc. Monika Kuchtová a kontakt na ňu je: kniznica@matiasovce.sk