SlovenskýEnglish

VZN č. 1/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce

 22.06.2020