SlovenskýEnglish

VZN 13/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a ŠZ

 16.12.2022