SlovenskýEnglish

Zverejnenie telefonického kontaktu zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov pre špeciálne hlasovanie

 20.10.2022