SlovenskýEnglish

Verejná vyhláška o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencie vedených nájomcom pôdy

 18.12.2018

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mučeníkom 4, 06001 Kežmarok vydáva Verejnú vyhlášku, ktorou oznamuje o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencie vedených nájomcom.

Na základe toho upozorňuje všetkých nájomcov na nové povinnosti platné od 01.07.2018.

V nasledovných odkazoch si môžete pozrieť úplné znenie všetkých potrebných dokumentov:

Verejná vyhláška

Príloha č. 1 - evidencia pozemkov

Príloha č. 2 - evidencia nájomného

Príloha č. 3 - sumárne údaje