SlovenskýEnglish

PhDr. Jana Kuchtová - ADOS

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti - ADOS pre oblasť Zamaguria

PhDr. Jana Kuchtová, Hlavná 16/9, 05904 Matiašovce, tel. 0904 541 520, email: janka.kuchtova72@gmail.com

Ordinačné hodiny:

Pondelok:  6,00 hod. - 8,00 hod. 15,00 hod. - 19,00 hod.
Utorok:  6,00 hod. - 8,00 hod 15,00 hod. - 19,00 hod.
Streda: 6,00 hod. - 8,00 hod. 15,00 hod. - 19,00 hod.
Štvrtok: 6,00 hod. - 8,00 hod. 15,00 hod. - 19,00 hod.
Piatok: 6,00 hod. - 8,00 hod. 15,00 hod. - 19,00 hod.
Sobota:  na odporúčanie ošetrujúceho lekára
Nedeľa:  na odporúčanie ošetrujúceho lekára hod

Opis služieb:

ošetrovateľské ("sesterské") výkony realizované v domácom prostredí pacienta, napr. preväzy chronických rán - vred predkolenia, diabetické rany, prevencia a ošetrovanie dekubitov (preležanín), odber krvi a biologického materiálu na vyšetrenie, aplikácia injekcií, infúzií, meranie krvného tlaku, glykémie, nácvik podávania inzulínu, odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti a iné..., na základe Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti od ošetrujúceho lekára,

všetky výkony sú pre pacienta poskytované bezplatne,
všetky výkony sú hradené príslušnou zdravotnou poisťovňou.