SlovenskýEnglish

Mladosť Matiašovce

Aktuálnu tabuľku a umiestnenie žiakov U13 nájdete TU!

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
  • vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane,
  • v daňovom priznaní TYP A je potrebné zaznačiť údaje o prijímateľovi Mladosť Matiašovce o.z.,

a to: Oddiel VIII. a v ňom nasledovné kolonky:

83 - suma dane v €,

84 - IČO: 422 362 31

právna forma: občianske združenie

obchodné meno (názov): Mladosť Matiašovce

Sídlo: ulica: OcÚ, Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce
  • vyplniť Potvrdenie k tomuto daňovému priznaniu.
  • v daňovom priznaní TYP B je potrebné  zaznačiť údaje o prijímateľovi Mladosť Matiašovce o.z.

a to: Oddiel XII. a v ňom nasledovné kolonky:

141 -  suma dane v €,

142 - IČO: 422 362 31

právna forma: občianske združenie

obchodné meno (názov): Mladosť Matiašovce

Sídlo: ulica: OcÚ, Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce.
  • vyplniť Potvrdenie k tomuto daňovému priznaniu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote.

Ak ste Zamestnanec

  • do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň,
  • potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - t.j.maximálna suma, ktorú môžete poukázať prijímateľovi),
  • prečítajte si Vyhlásenie s vyplnenými údajmi o prijímateľovi Mladosť Matiašovce a vpíšte doňho sumu, ktorú mu chcete poukázať,

Ak ste Právnická osoba (PO)

  • môžete poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane.

POZOR:

a) ak PO v predchádzajúcom roku NEDAROVALA financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane,

b) ak PO v predchádzajúcom roku DAROVALA financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2 % z dane.

Do daňového priznania pre PO je potrebné zaznačiť údaje, a to: VI. časť: vyplniť údaje o prijímateľovi Mladosť Matiašovce o.z., a to:

IČO: 422 362 31

právna forma: občianske združenie

obchodné meno (názov): Mladosť Matiašovce

Sídlo: ulica: OcÚ, Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce.

Vyplnite tlačivo Potvrdenie o podaní daňového priznania. ↓