Obecné zastupiteľstvo

Ing. Jozef Trebuňa, tel. 0944 465 843, email: jozef.trebuna@matiasovce.sk

 • zástupca starostu obce podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • člen Komisie správy majetku a rozvoja obce,
 • člen Komisie športu a kultúry,
 • delegovaný člen Rady školy v Základnej škole.

Ján Tulušák, tel. 0949 310 858, email: jan.tulusak@matiasovce.sk

 • poslanec poverený zvolávaním a vedením zasadaní Obecného zastupiteľstva v prípade v zmysle § 12 ods. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • predseda Komisie na ochranu verejného záujmu,
 • člen Komisie správy majetku a rozvoja obce,
 • delegovaný člen Rady školy v Materskej škole.

Eva Bolcarovičová, tel. 0904 830 514, email: eva.bolcarovicova@matiasovce.sk

 • predsedníčka Komisie športu a kultúry,
 • členka Komisie na ochranu verejného záujmu,
 • členka Komisie verejného poriadku a životného prostredia,
 • delegovaná členka Rady školy v Základnej škole.

František Gallik, tel. 0944 554 292, email: frantisek.gallik@matiasovce.sk

 • predseda Komisie správy majetku a rozvoja obce,
 • člen Komisie na ochranu verejného záujmu,
 • člen Komisie verejného poriadku a životného prostredia.

Bc., Ing. Dušan Gurovič, tel. 0944 411 096, email: dusan.gurovic@matiasovce.sk

 • predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia,
 • člen Komisie športu a kultúry,
 • delegovaný člen Rady školy v Materskej škole.