SlovenskýEnglish

Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Matiašovce č. 1/2014 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a detského ihriska

 28.02.2018