SlovenskýEnglish

Farnosť Matiašovce - kontakty

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA MATIAŠOVCE

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Matiašovce
Hlavná 57 / 76
059 04 Matiašovce

tel: 052 / 482 23 41
email: matiasovce@kapitula.sk

IČO: 31999905
DIČ: 2020698438

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK38 0900 0000 0000 9327 7235