SlovenskýEnglish

VZN č. 2/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 14.06.2019