SlovenskýEnglish

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Matiašovce č. 1/2023, ktorým sa určujú poplatky za užívanie majetku obce a za služby poskytované obcou Matiašovce

 16.03.2023