Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1030)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
10/2023 Výstavba kompostárne v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: DARUS stav. s.r.o.
324 618.72 €
31052023 Prenájom priestorov v budove klubu mládeže Odb.: Juraj Tulušák
Dod.: Obec Matiašovce
1 704.90 €
1/2023 ZHM Nájom hrobového miesta Odb.: Ing. Dávid Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
5 €
22052023/plyn Dodávka plynu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
73.90 €
22052023 Cena za dodávku elektriny Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
203.32 €
19052023 Nájom jedálne KD vrátane kuchyne, WC a chodby Odb.: Marcel Bolcarovič
Dod.: Obec Matiašovce
70 €
16052023 Ukončenie platnosti zmluvy č. 2012230 Odb.: Mária Kocúrová
Dod.: Obec Matiašovce
0 €
309070CGW2 Poskytnutie NFP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
14 352 €
9/2023 Hudobné vystúpenie na akcii "Deň matiek" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dušan Regec
100 €
3230897 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
5190061457 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
10 €
28042023 KG Úprava výšky nájmu - Nájom nebytových priestorov Odb.: Kristián Grivalský
Dod.: Obec Matiašovce
75.68 €
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Úprava výšky nájmu - Nájom nebytových priestorov Odb.: JODOK architecture s.r.o.
Dod.: Obec Matiašovce
27.13 €
28042023 Prenájom nebytového priestoru - oslava Odb.: RNDr. Mária Semančíková
Dod.: Obec Matiašovce
70 €
8/2023 Prezutie predných 2 kusov pneumatík hasičského vozidla RTO vrátane ich dodania s dušami Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Marián Kolodzej
100 €
18/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Matiašovce na rok 2023 na spolufinancovanie nákladov Zdravotného strediska v Sp.Starej Vsi Odb.: Mesto Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
815 €
29/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Matiašovce na rok 2023 na náklady spojené s činnosťou CVČ v Sp.St.Vsi pre deti s trvalým pobytom v obci Matiašovce Odb.: Mesto Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
3 325 €
D 1/2023 Doplnenie "budúci oprávnený z vecného bremena č.2" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Ivana Furcoňová
0 €
EDM_ZPV_N_101071390 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0 €
11042023 Poskytovanie komplexnej právnej pomoci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
240 €
Generované portálom Uradne.sk