SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1234)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
7/2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: JODOK architecture s.r.o.
12 540 €
6/2024 Vypracovanie žiadosti o NFP na dva projekty cez MAS Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Dana Osifová
500 €
19022024 Znižovanie energetickej náročnosti budov - príprava žiadosti o NFP Odb.: CS Consulting Int., s.r.o.
Dod.: Obec Matiašovce
1 500 €
3_2024 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: PO STOPÁCH GORALA
Dod.: Obec Matiašovce
250 €
2/2024 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Spišská katolícka charita ADS CHaritas
Dod.: Obec Matiašovce
100 €
1_2024 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Jazdecký oddiel MŠK Kežmarok
Dod.: Obec Matiašovce
200 €
01022024 Zabezpečenie činnosti - ochrana pred požiarmi a BOZP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ
170 €
29012024 Rámec spolupráce medzi účastníkmi memoranda Odb.: Nadácia PSK pre podporu rodiny
Dod.: Obec Matiašovce
0.10 €
77 Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Gancarčíková
Dod.: Obec Matiašovce
10 €
5/2024 Kompletná zdravotná dokumentácia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: MUDr. Alžbeta Balážová
50 €
4/2024 Kompletná spisová dokumentácia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Daniela Koršňáková
100 €
08012024 Predaj nehnuteľného majetku obce Odb.: Jozef Jendrejčák
Dod.: Obec Matiašovce
3 430 €
3/2024 Vykonávanie funkcie knihovníčky v obecnej knižnici Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Monika Kuchtová, Bc.
495 €
2_2024 Písanie kroniky obce Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Ovšonková
290 €
1/2024 Starostlivosť o interiér stavby kaplnky sv. Rocha na Dolnom cintoríne Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Emília Koščáková
170 €
30122023 Zriadenie spoločného stavebného úradu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mesto Spišská Stará Ves
0 €
76 Nájom hrobového miesta Odb.: Margita Galušová
Dod.: Obec Matiašovce
20 €
75 Nájom hrobového miesta Odb.: Margita Galušová
Dod.: Obec Matiašovce
10 €
74 Nájom hrobového miesta Odb.: Margita Galušová
Dod.: Obec Matiašovce
10 €
73 Nájom hrobového miesta Odb.: Margita Galušová
Dod.: Obec Matiašovce
10 €
Generované portálom Uradne.sk
1