SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1248)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
17042024 Prenájom nebytového priestoru - svadba Odb.: Monika Džimová
Dod.: Obec Matiašovce
100 €
1/5190060225 Jednorazové poistenie - doplatok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
5 €
10042024 Predaj pozemkov - parciel KN-C č. 632/9 a KN-C č. 636/12 Odb.: BS ENERGO s.r.o.
Dod.: Obec Matiašovce
10 036.80 €
81/2024 Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Faltusová
Dod.: Obec Matiašovce
10 €
80/2024 Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Faltusová
Dod.: Obec Matiašovce
10 €
79/2024 Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Faltusová
Dod.: Obec Matiašovce
10 €
29032024 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
10 €
8/2024 Vytriedenie, uloženie, inventarizácia a návrh na vyradenie starého alebo opotrebeného materiálno-technického vybavenia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Eva Bolcarovičová
1 000 €
IT2024/03/003- Poskytovanie komlexných služieb a servisnej činnosti v oblasti IT Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: PRESMONT - CSS, s.r.o.
120 €
25/2024 Dotácia na spolufinancovania nákladov zdravotného strediska v Spišskej Starej Vsi Odb.: Mesto Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
826 €
Generované portálom Uradne.sk
1