Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 967)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21092022 Prenájom sály a priestorov na svatbu Odb.: Dominika Semančíková
Dod.: Obec Matiašovce
80 €
19092022 Zámena pozemkov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Jozef Krempaský a Lenka Krempaská
0 €
Dodatok č. 1 Zmluva o dielo č. 10/2022 sa mení a dopĺňa v čl. 13. Záverečné ustanovenia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: DARUS stav. s.r.o.
0 €
02092022 prenájom nebytového priestoru Odb.: Eva Furcoňová
Dod.: Obec Matiašovce
50 €
01092022 prenájom nebytového priestoru Odb.: Michal Bolcarovič
Dod.: Obec Matiašovce
50 €
31082022 prenájom nebytového priestoru Odb.: Mária Adamjaková
Dod.: Obec Matiašovce
50 €
13/2022 autobusová preprava Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Lopata
450 €
23082022 prenájom nebytového priestoru Odb.: Ing. Mária Veselovská
Dod.: Obec Matiašovce
50 €
22-514-04105 poskytnutie prostriedkov na realizáciu projektu"Knihy pre každého" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Fond na podporu umenia
1 300 €
12082022 prenájom nebytového priestoru Odb.: Judita Suska
Dod.: Obec Matiašovce
50 €
12/2022 Spracovanie kúpnych a zámenných zmlúv Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: JUDr. Beáta Pitoňáková
200 €
27072022 nákup kníh Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Darina Eliášová
100 €
KRHZ-PO-VO-377-005/2022 súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
1-12072022 Zmena doby nájmu a zmena úhrady nájomného Odb.: Dávid Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
23.65 €
06072022 poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Mačugová
Dod.: Obec Matiašovce
0 €
01072022 prenájom nebytového priestoru Odb.: Miroslav Soska
Dod.: Obec Matiašovce
50 €
11/2022 Stavebné práce v rámci stavby "Rekonštrukcia vodovodnej siete" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
14 352 €
10/2022 Zhotovenie diela - stavby "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Matiašovce" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: DARUS stav. s.r.o.
207 643.70 €
9/2022 Vykonanie strážnej bezpečnostnej služby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Tomáš Klimek
50 €
8/2022 Náter kovového interiéru chladiaceho zariadenia v Kaplnke Sv. Rócha Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dušan Babiak
55 €
Generované portálom Uradne.sk