Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 994)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/69/311 Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
2768067638 Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
455.09 €
Zmluva o dodávke pitnej vody 1/2023 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu do odberného miesta Odb.: Ján Lainda
Dod.: Obec Matiašovce
0 €
2408865826 Poistenie traktora Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Generali Poisťovňa
633.82 €
1248119145 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
53 €
1248119143 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
29 €
1/2023 Aktualizácia programov, systémová podpora a licencie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TOPSET SOLUTIONS s.r.o.
120 €
05012023 Prenájom priestorov Odb.: Jana Jendrejčáková
Dod.: Obec Matiašovce
50 €
ZoD3/2023 Vykonávanie funkcie knihovníčky v obecnej knižnici Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Monika Kuchtová, Bc.
504 €
ZoD2/2023 Písanie kroniky obce Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Ovšonková
290 €
ZoD1/2023 Starostlivosť o interiér stavby kaplnky sv. Rocha na Dolnom cintoríne Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Emília Koščáková
170 €
30122022 Prenájom priestorov v budove OÚ Odb.: Kristián Grivalský
Dod.: Obec Matiašovce
258.30 €
VÚB28122022 Zmluva o bežnom účte na dotácie "Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Matiašovce" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VÚB, a.s.
0 €
28122022 Anulovanie zmluvy z dôvodu nárastu cien a nové verejné obstarávanie na daný predmet zákazky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: CUKSTAV
0 €
14/POH-a/2022 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v rokoch 2023 a 2024 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
0 €
16122022 Špecifikácia dodacích, fakturačných, platobných, reklamačných a iných podmienok predmetu kúpy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: COOP JEDNOTA SD
9 900 €
07/2022 Audit, overenie výročnej správy, overenie skutočnosti Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
1 400 €
15/2022 Kultúrny program s odovzdaním mikulášskych balíčkov pre deti v obci a v priestoroch ZŠ a MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Martin Klimek
100 €
18112022 Zámena nehnuteľností Odb.: Michal Marhefka
Dod.: Obec Matiašovce
0 €
04112022 Prenájom sály a priestorov na oslavu Odb.: Cecília Bolcárová
Dod.: Obec Matiašovce
50 €
Generované portálom Uradne.sk