SlovenskýEnglish

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

 16.12.2019