SlovenskýEnglish

Naša obec

Názov: Matiašovce

Kód obce: 523712

Štatút: obec

Prvá písomná zmienka: 1326

Orgány obce: starosta, obecné zastupiteľstvo

Rozloha: 1750 ha

Počet obyvateľov: 805 (31.12.2020)

Hustota obyvateľov na km244,51 obyv./km2

Najvyšší bod: Cigerník 839 m n.m.

Najnižší bod: výtok Rieky z katastra 532 m n.m.

Absolútna geografická poloha: 557 m n.m.

Stred obce: rímskokatolícky kostol sv. Petra a sv. Pavla

Súradnice geografického stredu:   20°21´53´´ východnej geografickej dĺžky, 49°21´15´´ severnej geografickej šírky

Geomorfologická poloha: Spišská Magura na toku Rieka

Povodie: Dunajec a Visla

Úmorie: Baltické more

Geologické jednotky: 

 • sedimenty podtatranskej skupiny: Hutianskej súvrstvie
 • Zuberecké súvrstvie
 • Nečlenený kvartér
 • Stredný pleistocén
 • Vrchný pleistocén
 • Holocén

Geomorfologické celky: 

 • Repisko - veľmi silne členitý reliéf (1/5 JV územia)
 • Staroveská kotlina - stredne členitý vrchovinový reliéf
 •  (4/5 zvyšného územia)

Typ reliéfu: 

 • vrchovinový s prechodom do pahorkatinového reliéfu riečnej terasy (terasy sú oddelené eróznym stupňom indikujúcim erózno-denudačný cyklus)

Vzdialenosti: 

 • Sever - Juh            5 300 m
 • Východ - Západ     5 900 m

Administratívne členenie:

oblasť: východné Slovensko

kraj: Prešovský samosprávny kraj

okres (obvod): Kežmarok

región: severný Spiš

mikroregión: Zamagurie

Hranice:

severná: mesto Spišská Stará Ves (dĺžka hranice 5 220 m)

východná: obec Havka (dĺžka hranice 3 047 m)

juho-východná: obec Zálesie (dĺžka hranice 1 981 m)

južná: obec Spišské Hanušovce (dĺžka hranice 4 444 m)

juho-západná: obec Veľká Franková (dĺžka hranice 542 m)

západná: štátna hranica s Poľskom (dĺžka hranice 2 729 m)

Infraštruktúra:

 • cesta II. triedy 542 v smere Spišská Belá - Spišská Stará Ves
 • cesta III. triedy 5424 v smere Matiašovce - Zálesie
 • verejný vodovod
 • obecný vodovod na ul. Potok
 • plynovod
 • pošta