SlovenskýEnglish

Ochotnícke divadlo

Obecné divadlo

Matiašovce -  dedinka ležiaca v Zamagurí. Ľudia tu žili skromne a pomocou tvrdej práce poľnohospodárskou činnosťou si zarábali na chlieb a živobytie pre svoje rodiny.

Každodenný život a práca postupne v posledných desaťročiach premenil dedinu v sociálnej i kultúrnej sfére života.

V obci sa začalo s nácvikom divadelných hier. Režisérmi boli riaditelia tunajšej školy. Mladí ochotníci i ľudia v obci mali záujem, chuť i ochotu venovať sa tejto kultúrnej činnosti. V obci neboli veľmi vhodné podmienky. Divadelné hry sa hrávali v školskej budove, kde to bolo priestorovo veľmi náročné. V päťdesiatych rokoch sa vybudoval kultúrny dom, kde sa na Vianoce pravidelne hrávali divadelné hry. Kostýmy si niekedy požičiavali z Ústrednej požičovne Matice Slovenskej z Martina. Ostatné rekvizity zháňali medzi ľuďmi z dediny. Často hrávali v krásnom goralskom kroji.

Po skončení divadelného predstavenia nasledovala tanečná veselica – zábava až do rána. Túto sprevádza hudobná skupina z dediny. Medzi prestávkami sa v hale ozývali goralské piesne, ktoré sa spievajú aj dnes.

Už vyše dvadsať rokov v tejto činnosti pokračuje a nacvičuje tieto divadelné hry bývalá členka ochotníckeho divadla p. Mária Štefaňáková, ktorá dostala aj ocenenie od novozvoleného starostu obce. Pri svojej náročnej práci sa venuje mládeži v obci a motivuje ich k starým obyčajom.

Mladá generácia v obci sa zaujíma nielen o moderné spôsoby života, ale často sa vracajú a nacvičujú staré piesne, tance, zvyky, ktoré majú v dnešnej dobe svoje pevné miesto.

Veronika Kurucová
bývalá riaditeľka ZŠ