SlovenskýEnglish

VZN č. 1/2017 o označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

 03.07.2017