Starosta obce

Mgr. Marián Štefaňák

narodený 10. októbra 1985 v Kežmarku.

Vzdelanie:

 • 1992 - 1996  -   Základná škola Matiašovce
 • 1996 - 2004  -   Gymnázium Spišská Stará Ves, osemročné štúdium v štúdijnom programe ekológia a cudzie jazyky, ukončené maturitnou skúškou s prospechom s vyznamenaním zo slovenského, anglického, nemeckého jazyka a geografie
 • 2004 - 2009  -   Prešovská univerzita v Prešove, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, štúdijný program Geografie v regionálnom rozvoji, ukončenie štátnou skúškou Bc. a Mgr. štúdia

Pracovné skúsenosti:

 • od 01.04.2010 do 21.12.2010 - účtovník Kraft Foods EBSC Bratislava
 • od 22.12.2010 po súčastnosť - starosta obce Matiašovce

Znalosti:

 • práca s PC (internet, MS word, excel, powerpoint, outlook, programy na tvorbu máp)
 • jazyky (anglický, nemecký, poľský, český)
 • vodičský preukaz A, B, T
 • preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla na rieke Dunajec
 • tvorba projektov pre potreby štrukturálnych fondov, tvorba fyzicko a humánno geografických analýz a štúdií

Záľuby:

 • šport, motocykle, verejné dianie, politika, turistika, príroda, zvieratá - kynológia