SlovenskýEnglish

Oznamenie o zverejnení dokumentu Správa o hodnotení a Regionálna integrovaná územná stratégia PSK na roky 2014-2020 - Odbor ŽP

 12.01.2016