SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny - Obec Spišské Hanušovce

 23.02.2015