SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Obec Spišské Hanušovce

 13.11.2019