SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Obec Spišské Hanušovce

 16.02.2017