SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - MVDr. Viliam Ovšonka

 17.05.2021