SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Ján Zibura

 13.12.2017