SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Ján Martančík

 26.06.2017