SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci povolenia zvláštneho užívania miestnej komunikácie - Jozef Obrokta

 07.07.2017