SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci povolenia zvláštneho užívania miestnej komunikácie - Ján Obrokta

 08.09.2017