SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci povolenia zvláštneho užívania miestnej komunikácie - Ing. Tomáš Veselovský, PhD.

 30.10.2017