SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci povolenia zvláštneho užívania miestnej komunikácie - František Galovič a PaedDr. Elena Galovičová

 06.04.2018