SlovenskýEnglish

Oznámenie o rozhodnutí posudzovania strategického dokumentu „ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky 01“

 06.10.2021