SlovenskýEnglish

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4094 Lúky Horného Spišsa do národného zoznamu území európskeho významu - Verejná vyhláška

 24.06.2021