SlovenskýEnglish

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor - Verejná vyhláška - povinnosť zverejniť a poskytnúť evidenciu prenajatých pozemkov poľnohospodárov a lesníkov

 09.12.2020