SlovenskýEnglish

Vitajte v obci Matiašovce - turistický informačný systém

 01.08.2022

Názov projektu: Vitajte v obci Matiašovce - turistický informačný systém

Opis projektu:  Predmetom projektu je vybudovanie vizuálneho informačného systému v obci Matiašovce – vstupné tabule v počte 2 ks vytvorených z kompaktných HLP dosiek s dekorom tmavého dreva pôdorysných rozmerov 120 x 20 cm a výškou 210 cm na vstupoch do obce s motívom erbu obce, siluetou blízkeho pohoria Pieniny a s pozdravom Vitajte v obci pri vstupe a Dovidenia v obci na výstupe z obce. Ďalej je predmetom projektu vybudovanie informačných prístreškov s pôdorysom 1,62 x 3,205 m vytvorených z oceľových joklových zváraných rámov a presklených výplní v počte 3 ks vrátane osadenia informačných vitrín, ktoré slúžia ako ochrana pred poveternostným vplyvom a zároveň umožňujú svojim obojstranným prevedením inštaláciu turistických informácií a mapy obce.  
 
 
Cieľ projektu:   Cieľom projektu  je investícia do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy. Projekt je v súlade so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Tatry – Pieniny LAG, konkrétne v rámci opatrenia A.2.1. - Rozvoj infraštruktúry pre účely cestovného ruchu v MAS TATRY-PIENINY LAG. 
 
Výška NFP: 25 000 EUR 
Projekt bol obcou podporený sumou: 3,70 €.
 

1 2 3 >