SlovenskýEnglish

Rekonštrukcia obecnej studne

 29.03.2023

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky bola v roku 2022 pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Rekonštrukcia obecnej studne", v rámci ktorého bola zrekonštruovaná studňa formou prehĺbenia za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení. Takto zrekonštruovaná studňa bola zakrytá betónovou stropnou studničnou doskou vo výške 5.754,18 .

Tento projekt obec spolufinancovala v sume 302,86 €.

Tento projekt bol podporený z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny“.

      

 

 


1 2 3 >