SlovenskýEnglish

Spojme školu s prírodou

 29.07.2021

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky bola v roku 2020 pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Spojme školu s prírodou", v rámci ktorého bol postavený drevený altánok na výučbu žiakov, ďalej sa vysadilo 11 ks drevín s montážou edukačných tabuliek pri každom strome s popisom kmeňa, plodu, kvetu a koruny stromov, ďalej sa inštalovala vsakovacia jama na odvodnenie areálu a vykonali sa terénne úpravy s umiestnením ornice a sejbou osiva v areáli Základnej školy vo výške 5.000 €.

Tento projekt obec spolufinancovala v sume 500,04 €.


1 2 3 >