SlovenskýEnglish

Rekonštrukcia vodovodu na ulici Potok - Matiašovce

 01.03.2023

Názov projektu:      Rekonštrukcia vodovodu na ulici Potok - Matiašovce

Opis projektu:  Predmetom projektu je rekonštrukcia vodovodnej siete v obci Matiašovce, v časti Potok o celkovej dĺžke 402 m, s počtom domových prípojok 22. Projekt je v súlade s podporovanými oprávnenými aktivitami v rámci podopatrenia 7.2 –  Podpora na  investície  do  vytvárania,  zlepšovania  alebo  rozširovania  všetkých  druhov  infraštruktúr  malých  rozmerov  vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie .
Cieľ projektu:   Cieľom projektu  je zlepšenie infraštruktúry v obci, projekt prispieva k lepšej dostupnosti k nezávadnej pitnej vode na území. Rovnako  významný  je  aj  prínos  pre  rastúci  počet  obyvateľov  a zabezpečenie  rozvoja  obce  ako  aj    územia  
MAS TATRY-PIENINY LAG. 
Výška NFP: 25 000 EUR 
Projekt bol obcou podporený sumou: 7.818,92 €.
Tatry - Pieniny LAG | Spisska Stara Ves

1 2 3 >