SlovenskýEnglish

Dajme mládeži možnosť výberu - II. etapa

 29.07.2021

Na základe uznesenia Rady vlády pre prevenciu kriminality bola pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Dajme mládeži možnosť výberu! - II.etapa", v rámci ktorého bol namontovaný umelý povrch na multifunkčné ihrisko na ulici Potok.  

Prostredníctvom projektu sa zrovná terén vo vnútri ihriska, dodá a namontuje sa umelý povrch, na ktorom sa následne vyznačí čiarovanie pre jednotlivé druhy športov.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 5.000 €. Obec sa na tomto projekte spolupodieľala sumou 2.319,52 €. Celková výška projektu je teda 7.319,52 Eur.


1 2 3 >