SlovenskýEnglish

Spoločný stavebný úrad Sp.St.Ves - úradné hodiny

 15.01.2024

Zmena!!!

Od 01.01.2024 je Spoločný stavebný úrad obcí Zamaguria (okres Kežmarok) zriadený v Spišskej Starej Vsi.

Občania už budú podávať svoje žiadosti (vydanie stavebného povolenia, kolaudačné rozhodnutie, ...) v budove mestského úradu v Spišskej Starej Vsi (kanc. č. 21), teda už nie v Kežmarku.

Drobné stavby ostávajú v riešení obce Matiašovce.

Prosíme o dodržiavanie jednotlivých formulárov k stavebným konaniam, ktoré sú dnešným dňom na webovom sídle obce v sekcii "Samospráva" - "Dokumenty" - "Stavebné konanie" aktualizované.

Zároveň Vám dávame do pozornosti úradné hodiny Stavebného úradu spolu s ďalšími informáciami.


Zoznam aktualít: