SlovenskýEnglish

Symboly obce

Erb

V Heraldickom registri Slovenskej republiky je erb obce Matiašovce opísaný v znení: „V červenom štíte na zlatej pažiti stojace striebroodeté, zlatými prstencami nimbované postavy – uprostred zlatokorunovaná Panna Mária v pravici so zlatým ľaliovitým žezlom a v ľavici so zlatovlasým a zlatoodetým Ježiškom, po jej pravici svätý Peter v ľavici so zlatým štíhlym latinským krížom, po jej ľavici stojaci k nej hľadiaci svätý Pavol so zlatým mečom na ľavom pleci. Tento erb obce sa používa na úradnej pečiatke obce pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení arôznych úradných úkonov súvisiacich priamo s obcou Matiašovce.

Vlajka

V súlade so všeobecnými, ale i špecifickými praktizovanými podmienkami obecnej vexilologickej tvorby (na Slovensku Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra), zodpovedá charakteru horeuvedeného erbového symbolu obce Matiašovce najlepšie tzv. devätinová vlajka v pomere strán šírky a dĺžky 2:3 a s dvojzástrihom (teda s trojitým ukončením) vedeným zvonka do hĺbky jednej tretiny jej listu, používanom všeobecne pri slovenských obciach. Za pomoci teoretického rozdelenia listu vlajky na deväť pozdĺžnych pásov je ich sfarbenie zprava doľava nasledovné v podieloch k celku:

  • 1/9 -žltá
  • 1/9 -biela
  • 1/9 -červená
  • 1/9 -biela
  • 1/9 -žltá
  • 1/9 -biela
  • 1/9 -červená.

Červená farba pásov je pritom odvodená z červenej farby  ozadia podkladu znamenia teda štítu erbu. Žltá farba je použitá na základe zlatej pažiti, na ktorej postavy stoja. Biele resp. strieborné pásy poukazujú na sfarbenie oblečenia postáv

 

 

 

 

Pečať

Je kruhová so stredovou výplňou použitého erbu obce. Kruhopis znie: OBEC MATIAŠOVCE a je zložený z nápisu štatútu obce a menného názvu obce písaného veľkým písmom.