SlovenskýEnglish

Informovanie cestujúcej verejnosti

 04.07.2024

Z dôvodu spustenia novej tarify IDS Východ je potrebné, aby si užívatelia dopravných kariet tú svoju skontrolovali. 

Ak bude mať cestujúci na dopravnej karte uvedené 9 alebo 10 miestne SNR číslo, tak takáto karta je od 4.7.2024 neplatná. Cestujúci, ktorí vlastnia takéto dopravné karty by mali bezodkladne navštíviť Informačné centrum dopravcu SAD Poprad a vybaviť si tam novú dopravnú kartu.

Ak má cestujúci na dopravnej karte uvedené 17 miestne SNR číslo, tak táto karta ostáva v platnosti a nie je potrebné ju nahradiť novou.


Zoznam aktualít: