SlovenskýEnglish

Oznámenie o zabezpečení dopravnej obsluhy na trase Sp.Stará Ves - Košice a späť

 01.03.2024

Z dôvodu technickej neschopnosti dopravcu eurobus, a.s. pokračovať v zabezpečovaní dopravných služieb v rámci spoja č. 4 (ranný spoj do Košíc) a spoja č. 1 (popoludňajší spoj z Košíc na linke 802 435 Košice - Prešov - Stará Ľubovňa - Vyšné Ružbachy/Spišská Stará Ves - Spišské Hanušovce dôjde s platnosťou od 03.03.2024 k ukončeniu prevádzky týchto spojov objednávaných a financovaných Košickým samosprávnym krajom.

Vďaka spolupráci Prešovského samosprávneho kraja a IDS Východ, s.r.o. budú po dohode s dopravcom SAD Prešov, a.s. tieto dopravné služby skoro v celej miere zabezpečené  a financované z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, pri akceptovaní podmienok SAD Prešov, a.s. (licenčné podmienky, technológia dopravnej obsluhy), tzn. trasovaní spojov zo Sp.Starej Vsi, resp. do Sp.Starej Vsi. Spoje budú naďalej vedené do, resp. z Košíc. 

Predmetné spoje, ktoré po novom bude zabezpečovať PSK sú v cestovných poriadkoch vedené s platnosťou od 03.03.2024, tak, aby sa zachovala kontinuita poskytovaných dopravných služieb pre obyvateľov regiónu.


Zoznam aktualít: