SlovenskýEnglish

Dotazník - finančné nástroje v Spoločnej poľnohospodárskej politike

 04.03.2024

V mene MPRV SR sa na Vás obraciame s možnosťou vyplnenia dotazníka, predmetom ktorého sú otázky týkajúce sa finančných nástrojov v novej Spoločnej poľnohospodárskej politike pre roky 2023-2027.

Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie predmetného dotazníka právnickými osobami, ktoré v našom regióne vykonávajú poľnohospodársku prvovýrobu alebo sú mladými farmármi vo veku do 40 rokov. Cieľom tohto dotazníka je získanie relevantných údajov za účelom efektívneho nastavenia finančných nástrojov v intervenciách novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027.

Vyplnenie dotazníka nezaberie veľa času, pričom po jeho vyplnení a odoslaní sa odpovede automaticky generujú v Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií.

Link na dotazník:

https://aitools.izpi.sk/publicform/90020090000039

Ďakujeme za Váš čas.


Zoznam aktualít: